The Australian Show

Multimediální interaktivní představení o Austrálii. Je určeno žákům 6. – 9. tříd ZŠ / 1. – 8. ročníkům osmiletých gymnázií / středním školám. Je určeno mírně pokročilým až pokročilým studentům.

Zábavnou formou provází Dr Klutz studenty historií Austrálie od původní civilizace az po současnost, zahrne typickou faunu a flóru, známé postavy historie, současné hudby a filmu a také něco z politiky a australského slangu. Žáci ochutnají typickou pomazánku Vegemite a zkusí si zahrát na didgeridoo...

Součástí tohoto představení je promítání, proto vyžaduje zatemnění (technické řešení je možno domluvit individuálně).

Maximální počet žáků 110

Cena 5 000 Kč
Cenu na žáka je případně možné dohodnout individuálně podle počtu dětí.